top of page

சைபர் 365 இல் எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள்

நிலை 11, 3-11 ஹண்டர் ஸ்ட்ரீட், வெலிங்டன், 6011

நிர்வாக இயக்குனர் - கிறிஸ் வார்டு

வணிக மேலாளர் ஆஸ்திரேலியா - கொரினா லிண்ட்பி

+61 423 596 393

உங்கள் விவரங்கள் வெற்றிகரமாக அனுப்பப்பட்டன!

NOTE: Ask us about putting courses into your language.

WE can tailor our Cyber Training to suit your needs.

Computer Store
bottom of page